znak Eva.png

Co  je  to  Reiki

Překlad japonského výrazu Reiki znamená vesmírná energie (ki je japonský název čchi). Jak už sám název napovídá, jedná se o vysokovibrační energii, která vše harmonizuje a vytlačuje nemoci a jiné negativní energie stejně jako světlo vytlačuje tmu.

A jakým způsobem můžeme energii Reiki využít?

V prvé řadě pro své zdraví. 

Terapie Reiki působí na energii našeho těla a obnovuje její původní harmonický stav. Tím dochází k vyléčení PŘÍČIN našich nemocí, ne pouze k odstranění bolestí nebo symptomů. Zároveň probíhá i regenerace, t.j. omlazení našeho těla.

Kromě toho můžete pomocí energie Reiki:

-zlepšovat kvalitu a chuť jídel a nápojů

-čistit svůj byt od negativních energií

-nabíjet pozitivní energií svíčky

-nabíjet a čistit krystaly

-vytvořit si osobní ochranu

-zajistit si bezpečnou cestu (ochrana vozidla)

-podpořit růst rostlin

-splnit si přání

Já osobně jsem toho názoru, že zasvěcení do Reiki prvního a druhého stupně by měl mít každý.

V dnešní době si sice mnoho lidí myslí, že kdokoli může dělat cokoli, ale amatérské používání energií může mít nepříjemné následky. V mnoha případech léčitelé-amatéři předávají klientům svou vlastní energii, nebo dokonce na sebe nabalují jejich nemoci.

Naproti tomu tradiční způsob zasvěcení Reiki je ošetřen tak, že:

-terapeut nikdy nepředává klientovi svou energii, Reiki jím pouze prochází a terapeut je jím během terapie zároveň s klientem "nabíjen"

-není možné, aby si terapeut a klient během terapie předali jakékoli negativní energie

-zvláštním postupem na závěr terapie je zajištěno, aby terapeut a klient nezůstali energeticky propojeni

Systém Reiki je naprosto bezpečný způsob předávání energie s naprosto prokazatelnými výsledky (v Německu vám např. výdaje do zasvěcení Reiki proplatí zdravotní pojišťovna, protože se počítá s tím, že budete méně nemocní a budete méně využívat její služby).

Zároveň je Reiki systém, který mohou používat OPRAVDU VŠICHNI.

reiki znak.jpg

5 zásad Reiki dle Mikao Usuiho:

Právě dnes se nerozčiluj

Právě dnes si nedělej starosti

Právě dnes buď vděčný

Právě dnes konej svoji práci poctivě

Právě dnes buď přívětivý k druhým