znak Eva.png

Co nám říkají sny

 Motto: Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme. (C.G.Jung)

sen5.jpg

Každý člověk má sny. Někteří z nás si to ani neuvědomují, někteří sice vědí, že měli nějaký sen, ale nepamatují si jaký, a někteří lidé si po probuzení dokáží svůj sen vybavit.

Každý sen, který si pamatujeme, nám přináší nějaké poselství.

Jak mu ale porozumět?

Především je třeba říci, že opravdu porozumět svému snu může pouze člověk, kterému se sen zdá. Pokud budete chtít, aby vám s výkladem snu někdo pomohl, je třeba, aby dotyčná osoba měla informace o vašem životě, o vašich dlouhodobých vztazích a problémech a vaší aktuální životní situaci.

Těm, kteří se rozhodli zabývat se svými sny sami, nabízím pomůcku v podobě rozdělení snů na tři základní kategorie:

1) Sny čistící

2) Sny kompenzační

3) Sny informační

                                                1. Sny čistící:

Tyto sny můžeme rozdělit na dva druhy: a) Sny čistící krátkodobé přetížení

                                                                     b) Sny čistící (většinou dlouhodobá) traumata

1a) Možná se vám někdy stalo, že jste v práci dělali nějakou déle trvající rutinní práci (např. v rámci nového systému několikadenní třídění a přeskládávání šanonů a složek), nebo jste prováděli velký důkladný úklid svého domu. V noci se vám pak mohlo zdát, že stále třídíte šanony nebo uklízíte. Může se to stát i u jiné rutinní práce, kterou obvykle neděláte - např. brigáda při sběru jahod.

V tomto případě se naše podvědomí snem snaží "vyčistit" naši databázi přeplněnou informacemi stejného druhu.

2a) Tyto sny přicházejí po traumatickém zážitku, který již odezněl. Pokud se dostaví, můžete si být jisti, že v reálném životě je již celá situace naprosto v pořádku.

Příklad: Matka je z nějakého důvodu na určitou dobu odloučena od svých malých dětí. Když situace pomine a ona je opět s nimi, zdají se jí něco jako noční můry typu: Uložila jsem děti k odpolednímu spánku a odskočila si do vedlejšího obchodu nakoupit. Najednou jsem v nějakém jiném městě, nemohu se vrátit a s hrůzou si uvědomuji, že mé děti se vzbudí a budou doma samy...

Tím podvědomí čistí naše zasutá a navenek nepřiznaná traumata z prožité situace.

                                                     2. Sny kompenzační:

Určitým způsobem uvádějí "na pravou míru" naše jednání, které jsme nějak jednostranně přestřelili. Obvykle přicházejí bezprostředně po vzniklé situaci.

Příklad: V práci se rozčílím, protože mě na nějakou dobu převeleli z lépe placené práce na hůře placenou. Spočítám si, o kolik peněz přicházím, jsem z toho nešťastná a zoufalá a svou nespokojenost dávám hlasitě najevo. Následuje sen: Jsem u advokátky, která mi vyplácí velkou sumu peněz. Náhle zjistím, že nemám peněženku. Vzpomenu si, že jsem ji nechala v jiné místnosti. Peněženku tam najdu, ale zjistím, že mi z ní zmizely všechny doklady. Zatímco přede mnou advokátka vrší hromadu peněz, usedavě a zoufale pláču nad ztrátou dokladů.

V tomto případě sen kompenzuje přehnaně zveličenou důležitost jedné věci na úkor ostatních.

                                                      3. Sny informační:

Informační sny jsou asi nejzajímavější. Opět je můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

a) sny "malé", které nás informují o běžných událostech, které proběhly nebo proběhnou v našem životě nebo životě našich blízkých.

b) sny "velké", které nás informují o našem duchovním vývoji.

3a) Tyto sny lze nejlépe vyložit pomocí klasických snářů. Ukazují nám buď skutečný obraz toho, co se stalo, nebo nám (což je častější) říkají, co se stane.

Příklad: Mám druhý den odvézt objednanou zásilku domácích pantoflí do obchodu s obuví. V noci se mi zdá, že jsem vykonala "velkou potřebu" ve vaně. Sny o exkrementech vždy znamenají peníze. Ve vaně však rozhodně není jejich obvyklé místo, z čehož vyplývá, že obdržím peníze na neobvyklém místě. Po příjezdu na místo dodání zboží zjistím, že obchod má neplánovaně zavřeno. Zatelefonuji majitelce, a ta mi řekne, že zboží převezme její švagrová, se kterou je domluvená, a která má nedaleko cukrárnu. A tak dostanu vyplaceny peníze za dodávku obuvi v cukrárně.

3b) Tyto sny nejsou příliš časté. Informují nás o stavu našeho duchovního vývoje, přetrvávajících překážkách, které nám brání v posunu, anebo o postupu, který proběhl.

Příklad: Ocitnu se na místě, kde dříve bylo několik vodních nádrží - koupališť. Nyní tam není žádná voda, pouze vysoké betonové zdi bývalých nádrží a zem, pokrytá jemnou hlínou, na které nic není - je dokonale uklizená (věci, které bývají pod hladinou vody, symbolizují věci, ukryté v našem podvědomí). Procházím cestičkou mezi dvěma zdmi a dojdu k malému hezkému domku, kde je celnice. Uvnitř sedí za dlouhým pultem přívětivá starší žena a za ní jsou další dveře, vedoucí ven. Ptám se jí, jestli se tudy dá projít. S úsměvem odpoví, že ano, ale že tam každého nepouštějí. Projdu kolem ní, otevřu druhé dveře a přede mnou se objeví krásná krajina, zalitá sluncem. Louka, vroubená z obou stran lesy, se mírně svažuje k jezeru, za kterým jsou úhledné domky městečka. Otočím se zpět, ale za mnou není celnice ani nádrže, ale rovněž krásná krajina.

Tento sen ukazuje na posun v duchovním vývoji na další úroveň - něco jako když v počítačové hře přejdete na vyšší level.

 

Závěrem je třeba říci ještě jednu věc. Všechny osoby, které ve vašich snech vystupují (s výjimkou známých a příbuzných v informativních snech, které se týkají přímo jich), jsou různými aspekty vaší vlastní osobnosti. Například pokud se ženě zdá o mužích, z nichž jeden ji ohrožuje a další ji brání, jedná se o jejího ne zcela zpracovaného anima. Pokud se jí zdá o ženě nebo ženách, mohou to být obrazy její vnitřní ženy, vnitřního dítěte nebo stínu. Obdobné je to u mužů, samozřejmě s přehozenými pohlavími.