Můj dar

Jak už jsem napsala ve svém životopise, zabývala jsem se a zabývám se studiem nejrůznějších ezoterických nauk a metod a následnou aplikací nových poznatků do praktického života. 

Nedělám to proto, že bych hledala nějakou konkrétní metodu, která mi bude plně vyhovovat. Můj přístup k této otázce je trochu jiný:

Každá z nauk či metod představuje určitý úhel pohledu na realitu. Studováním nejrůznějších úhlů pohledu hledám svůj vlastní způsob pochopení reality.

 

V současné době se velmi často setkáváme s výzvou, abychom našli své životní poslání. Říká se nám:

Každý člověk je jedinečný a má svůj jedinečný dar. teprve, až jej nalezne a začne ve svém životě využívat, bude jeho život konečně naplněný a šťastný.

Nevím, jak vy, ale já jsem měla s nalezením svého daru skutečně velký problém. Od mala jsem totiž oplývala talenty v nejrůznějších oborech. Mám výtvarné nadání, dobrý hudební sluch a hlas, literární nadání a problém mi nedělají ani exaktní vědy jako matematika a fyzika. Možná si teď řeknete: Jaký ta mohla mít problém. Vždyť může dělat cokoliv!

No právě! Pokud máte takto široké spektrum schopností, nutí vás to přecházet z jedné věci na druhou a u žádné se neukotvíte, protože cítíte, že žádná není ta pravá a jediná.

Nakonec jsem však svůj dar nalezla a jak se říká, tak i platí:

Váš dar je něco, co samozřejmě a bez uvažování děláte celý život.

Zjistila jsem, že ať už maluji, píšu, zpívám nebo řeším nějaký logický problém, dělám při tom vždy jedno:

Vyciťuji. jak jsou věci, se kterými pracuji, správně, a to ne ve smyslu správně nebo špatně, ale takové, jaké reálně opravdu jsou.

 

Tento svůj dar využívám i při práci s klienty. Ať už za mnou přijdou s problémy v kterékoli životní oblasti, dokážu se naladit a vycítit, v čem je skutečný problém a nalézt fungující řešení.

Seberealizace není

dosažením

vzdáleného cíle,

ale bytím, kterým jsme

již nyní

                    Ramana                                    Maharaši

Eva Grebenarová   777 313 467    black.in@seznam.cz   Praha