znak Eva.png

Jak  nahoře,  tak  dole 1 :

Princip boje

"Jest pravdivé,jest jisté, jest skutečné,

že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby byly dokonány divy jediné věci."

                             Hermes Trismegistos

zrcadlení.jpg

Těmito slovy začíná nápis na slavné smaragdové desce otce hermetismu, Herma Trismegista.

Jaký je význam těchto slov?

Všechny dávné nauky a filosofické směry, ať už náboženské (budhismus, taoismus, šamanismus apod.) nebo esoterické (hermetismus, alchymie, magie, ajurvéda apod.) pracovaly s jedním základním zákonem vesmíru, který říká:

Všechny věci, děje a jevy se řídí stejnými základními principy, a to na všech úrovních.

Pokud nalezneme skutečně platný, fungující základní princip, můžeme ho aplikovat na různé úrovně a zjistit, co se bude reálně dít.

Objasníme si to na příkladu "principu boje":

Základní zákon, podle kterého probíhá boj, známe všichni z fyziky. Je to zákon akce a reakce:

"Pokud působím na těleso silou, působí i ono na mě silou opačného směru."

Protože zákon akce a reakce je skutečně platný, fungující základní princip, neomezuje se jeho platnost pouze na fyzický vztah hmotných těles, ale funguje i na všech dalších úrovních.

Například úroveň vztahů a komunikace:

Určitě všichni z nás zažili,že když jsme se na někoho "agresivně" obořili, reakce daného člověka nebyla přívětivá, ale rovněž agresivní. Stejně tak, když se někdo hrubě oboří na nás, vzbudí to v nás zlost a oboříme se na něj také.

Tento princip zachycují i přísloví a pořekadla:

"Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"

"Oplatil mu stejnou mincí"

Zajímavé je, když zákon akce a reakce aplikujeme do oblasti našeho osobního rozvoje.

Většina z nás má určité vlastnosti nebo chování, kterého bychom se rádi zbavili, protože nás v životě nějakým způsobem omezuje.

Můžou to být například závislosti, nadváha nebo špatné návyky.

A téměř vždy se pokoušíme zbavit nežádoucích věcí "silou".

Typické je to u nadváhy. Pustíme se s ní do BOJE.

Omezíme jídlo, začneme cvičit atd. A samozřejmě, jakmile začneme s nadváhou bojovat, začne nadváha bojovat s námi. Brání se zuby nehty, ale nakonec se nám podaří jakž takž pár kilo shodit. V domnění, že jsme zvítězili, ustaneme v boji. Soupeř toho okamžitě využije a vyrazí do ofenzívy, aby dobyl ztracená území a pokud možno získal ještě nějaká další. Výsledkem je, že se naše ztracená kila vrátí a přibude ještě pár navíc. 

Nadváha zvítězila.

Stejně tak se budou chovat i naše další nežádoucí vlastnosti, se kterými se pustíme do boje.

Co z toho vyplývá?

Pokud se chceme něčeho zbavit, je boj ten NEJHORŠÍ způsob, jaký můžeme zvolit.

Je to únavná a vyčerpávající metoda a pokud se nám díky ní přece jen podaří dosáhnout cíle, musíme pak být do konce života v pohotovosti a chránit dobyté území před trpělivě čekajícím protivníkem.