Co je to magie

Motto:

Nežádej, aby se věci děly, jak chceš, ale chtěj, aby se věci děly tak, jak se dějí, a bude ti v životě dobře.

                                                                             Epikétos

Většina lidí si myslí, že magie je "čarování", při kterém mág (nebo kouzelník) dokáže udělat cokoliv, co si umane. Může libovolně věci měnit, nebo jen tak vyčarovat něco z ničeho.

Ale tak to není.

Magie je věda, která se zabývá studiem základních principů, podle kterých funguje Universum, a využitím těchto principů v praxi.

Magie provází člověka od samotných počátků jeho existence.

Tváří v tvář mocným přírodním silám a každodennímu boji o holou existenci, potřebovali lidé něco, o co by se mohli opřít. Hledali pomoc, podporu a řád, který by jim dal jistotu,že je tu vždy něco, na co se mohou spolehnout.

Touto jistotou byly náboženství a magie.

V samotných prvopočátcích byly tyto dva obory spojeny a dávaly lidem jednak základní filosofický pohled na svět, jeho podstatu a způsob fungování, a dále návody, jak prakticky těchto znalostí využít.

Časem se tyto dva směry rozdělily. Náboženství se věnovalo stanovení základního společenského řádu, mravních zásad a právního základu dané společnosti (pokud by se někomu zdálo divné, že mluvím o těchto věcech v souvislosti s náboženstvím, je dobré si uvědomit, že i naše dnešní technická civilizace se opírá o náboženství -náboženství materialismu).

Magie pak pomáhala při všech běžných životních situacích.

Jsou čtyři věci, které každý člověk potřebuje ke spokojenému životu : hmotné zabezpečení, lásku, zdraví a možnost uplatnění. Ve všech těchto oblastech byla nápomocná magie. lidé, kteří ji používali, totiž věděli, jak skutečně vesmír funguje a co je třeba udělat, aby se zdařilo jakékoli dílo.

Řečeno ústy jedné filmové postavy: řeku nemůžeš ztlouci, aby se ti podvolila. Musíš se ty podvolit jejímu proudu a využít jeho síly, aby tě donesl tam, kam potřebuješ.

A toto dělá magie. Dává nás do těch správných proudů, které nás donesou k našemu cíli.

Vyznání mága

Je jediná síla, jež pohybuje Měsícem,

prostupuje tebe.

Síla, jež rozzářila Slunce,

rozzáří i tvůj život.

Je ženská a je mužská, 

je oblakem i deštěm,

ukryta sídlí ve vlhké zemi,

v kořenech a klíčících semenech.

To ona zvedá vítr.

Je veškerý život, zrozený i nezrozený,

na této pláni i v rovině příští.

Viditelná i neviditelná,

na planetě i hvězdě.

Je nekonečná, žehnající a ochraňující,

hojí a tvoří,

míří kupředu i zpět v čase,

proniká celým Vesmírem -

v tomto životě, 

v myriádách životů, jež teprve nastanou,

jakož i v životech minulých.

Tato síla je tvojí silou,

a je i mojí,

je Bohyní a Bohem.

Využij ji pro blaho veškerenstva

a v souladu se svobodnou vůlí všech,  

s vyrovnanou myslí a s radostí -

aby požehnala tvému životu.

A tak se staň.

Eva Grebenarová   777 313 467    black.in@seznam.cz   Praha