Reiki - dar lidem

Lidé se často ptají, co je to vlastně Reiki a kde se vzalo.

Reiki je universální léčebná, regenerační a harmonizační energie, kterou používali k léčení Ježíš a Budha.

Novodobá historie Reiki začíná v polovině devatenáctého století a je spjata s Mikao Usuim, rektorem university Došiša v japonském Kjótu.

Jednou ho jeho žáci požádali, aby jim předvedl metodu, kterou léčil Ježíš. Tím začalo Usuiho desetileté hledání, které skončilo znovunalezením tohoto způsobu léčení.

 

Křesťanští představitelé v Japonsku Usuimu řekli, že se o tomto způsobu léčení nedochovaly žádné informace a tak začal Usui pátrat v budhismu. Budhističtí mniši mu řekli, že starobylé léčebné metody jsou ztraceny a jediný způsob, jak je znovu nalézt, je vstoupit do budhistického učení a nastoupit cestu k osvícení

 Mikao Usui poté odcestoval do Spojených států, kde pobýval sedm let. Vystudoval zde komparativní náboženství a filosofii na bohoslovecké fakultě university v Chicagu. Naučil se také číst v sanskrtu, starobylém jazyku učenců z Indie a Tibetu. Ani zde však nezískal žádné konkrétní informace o Ježíšově a Budhově léčení.

Po svém návratu do Japonska se uchýlil do zenového kláštera. A tady se rozhodl podstoupit zkoušku, která nakonec vše vyřešila.

Zkouška spočívala ve třech týdnech meditace, půstu a modliteb na hoře Korijama. Usui si zvolil meditační místo a před sebe navršil na hromádku dvacet jedna kamínků, aby mohl sledovat čas (každý den odhodil jeden kámen). Poslední jitro svého hledání, v nejtemnější hodinu těsně před svítáním, uviděl Usui, jak se k němu blíží světelná střela. Jeho první reakcí bylo utéci před ní, ale pak se rozhodl přijmout to, co přicházelo jako odpověď na jeho meditaci, i kdyby to pro něj mělo znamenat smrt. Světlo zasáhlo jeho třetí oko a on na čas ztratil vědomí. Potom uviděl "milióny a milióny duhových bublinek" a nakonec  symboly Reiki jako na plátně kina. S každým symbolem obdržel informace, jak aktivovat léčivou energii.

 

Bylo to první naladění na Reiki - znovuobjevení dávné metody.

Po Usuiho smrti a vpádu druhé světové války do Japonska, uchovala Reiki pro svět havajanky Hawajo Takatová. Ta přenesla učení Reiki z Havaje do Spojených států a Kanady, odkud se poté rozšířilo po celém světě.

Eva Grebenarová   777 313 467    black.in@seznam.cz   Praha