znak Eva.png

Spiritual Response Therapy

sen4.jpg
Motto:  Člověk má největšího nepřítele sám v sobě (Cicero)

Spiritual Respondens Therapy je metoda, při níž pomocí kyvadla prozkoumáváme podvědomou mysl a duševní záznamy, abychom odhalili a uvolnili skryté bloky na zdraví, štěstí a duchovním růstu. 

Co to v praxi znamená?

Představte si sami sebe jako počítač. Prostřednictvím vašeho vědomí k vám neustále proudí obrazové, zvukové a jiné vjemové informace. Ty, které jsou právě na obrazovce vašeho počítače si uvědomujete, ale většina z nich se ukládá do vašeho podvědomí, aby bylo možné je v případě potřeby použít. Informace bez emočního zabarvení, tedy neutrální, jsou pouze zkušenosti. Jiné je, když se k příchozí informaci připojí nějaká emoce, pak se ze zkušenosti stává program, který se spouští vždy při opakování události. Je jedno, jestli je připojená emoce "negativní" nebo "pozitivní. I program s pozitivní emocí vám může způsobit hodně problémů.

Příklad: pokud jste jako malí dostávali ve chvílích i drobných bolestí nebo trápení jako útěchu nějakou sladkost, v dospělosti pak budete mít velmi pravděpodobně problémy s nadváhou, protože je ve vás zabudován program: "když tě něco trápí, dej si něco sladkého."

Vzhledem k tomu, že v dnešní době jsme naučeni přijímat vše s nějakým emočním podtextem, tzn. věci buď chceme, nebo odmítáme, vytváříme si podvědomé programy takřka nepřetržitě. Není proto divu, že náš "harddisk" je přetížen a my nejsme schopni svobodně reagovat a jednat.

SRT vyčistí programy, vymaže bloky nebo zcela odstraní negativní energetické vzory z vašeho podvědomí a duševních záznamů. Místo toho, abyste byli řízeni podvědomými přesvědčeními a touhami, kterým nerozumíte, stanete se volní k životu ve vašem větším potenciálu.

V úvodu jsem napsala, že druhým krokem na vaší cestě ke skutečné změně je:

Odblokovat a odstranit negativní programy, které mi způsobují problémy.

SRT je pro to ideální nástroj.