Základní pohled na sen

( sen je dopis s tvou adresou...)

Od pradávna se lidé zabývali výklady snů. Dobře totiž věděli, že řečí snu s nimi mluví jejich podvědomí. I v dnešní době většinu lidí zajímá význam jejich snů, což je velmi moudré, neboť každý sen nám přináší nějaké poselství. Nebývá však zcela jednoduché se v nich vyznat, a to ze dvou důvodů.

Za prvé máme několik druhů snů:

1) sny čistící - krátkodobé přetížení

                     - dlouhodobá traumata

2) sny kompenzační

3) sny informační -malé

                              -velké

(Podrobněji se zabývám těmito druhy snů v článku "Co nám říkají sny")

Druhý důvod, proč nebývá snadné dešifrovat význam snu, je ten, že každý sen má více významových vrstev. I běžný "malý" informační sen - což jsou naše nejčastější sny a většinou nám říkají nějaké drobnosti z toho, co se další den stane, má minimálně jednu další úroveň, která se vztahuje k osobám, které ve snu vystupují.

Uvedu příklad:

Zdá se mi sen, kde s mladou ženou sbíráme borůvky. Jsou velké jako koktejlová rajčata, nejprve krásně pevné, ale postupně začnou být měkké, mačkají se a nedají se ani utrhnout. Sen pokračuje tím, že jsem v bytě, patřícím jiné ženě - ležérní a bohémské. Je tam s námi její muž, který se zabývá sám sebou a nevěnuje nám pozornost a muž, který patří ke mně, různě pobíhá a dělá zmatky. Chci si vzít něco k jídlu. Jsou uvařené brambory s něčím, ale ty už si všechny vzal její muž, takže si najdu párky a k nim rohlík.

A nyní jak k tomuto snu přistupovat:

V prvé řadě si všímáme osob, které v něm vystupují. Je tam žena, která sbírá borůvky a další žena, bohémská a ležérní. Tyto ženy (protože i já jsem žena) představují určité složky mé osobnosti. Jedna z nich se zabývá ne příliš výnosnou manuální prací a druhá je v nadhledu a v pohodě. Protože jedním z problémů, které řeším, je poučka, kterou mi vštěpili už v dětství a která říká "peníze si vyděláš jen tvrdou prací" má pro mne toto sdělení význam v tom smyslu, že jedna část mé osobnosti ještě této tezi podléhá, ale už se vytvořila další, která k životu přistupuje jinak, takže jde o pozitivní vývoj. 

Muži, kteří vystupují ve snech ženy, jsou obrazem jejího vnitřního muže - anima. Podle tohoto snu je můj animus částečně neschopný zmatkář a částečně někdo, kdo příliš nehledí na moje zájmy. Protože každou ženu přitahují muži, kteří odpovídají jejímu animovi, je to pro mě zpráva, abych s hledáním případného partnera počkala, až se animus trochu "vyvine".

Toto sdělení podporují i dvě události z následujícího dne - v autobuse narazím na muže, který dělá zmatky, takže se mi kvůli němu téměř nepodaří vystoupit na správné zastávce, a další muž, se kterým jsem byla domluvená, že se ten den spojíme kvůli schůzce (rodinné) na mou SMS neodpoví.

Dále byly ve snu borůvky, nejprve pěkné a pak příliš měkké. V obchodě si chci koupit švestky, které jsem tam kupovala před dvěma dny, tehdy byly krásné, ale nyní už jsou příliš přezrálé a měkké (což mě díky snu nepřekvapuje). Zapomněla jsem však na to, že se na mě ve snu nedostaly brambory. Kupuji se na oběd rybu s tím, že brambory mám doma. Doma zjistím, že jsem je nechala v uzavřeném sáčku, takže zplesnivěly, musím je vyhodit a vzít si k rybě pečivo.

Toto je malý příklad toho, kolik významů může mít i obyčejný malý sen a jak nám důsledné sledování snů může zjednodušit život.

"je slyšet vůni" stůně růže

a vítr usnul znaven v seně

měsíček jako malé slůně

po nebi chodí obráceně

                      Jan Skácel:

                     Chyba broskví

Eva Grebenarová   777 313 467    black.in@seznam.cz   Praha